29 października rusza nabór wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.:

  • sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych,
  • rzemiosłem,
  • rękodzielnictwem,
  • prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, z niepełnosprawnościami,
  • działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską,
  • usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi
  • działalnością weterynaryjną.

Termin składania wniosków: 29 października – 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji  https://bit.ly/341wUs9