Realizując Program  „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2 - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” jednostki OSP z pomocą Urzędu Miejskiego w Sułkowicach pozyskały kolejne środki w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania.

OSP Harbutowice – 4000 zł

OSP Krzywaczka – 4900 zł

OSP Rudnik – 5000 zł

OSP Sułkowice 6100 zł

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiły 50% wartości zadania. Brakujące 50% zostały dołożone przez Gminę Sułkowice, MSWiA/KSRG oraz jednostki OSP.

W ramach zadania zakupiono hełmy, węże, ubrania i rękawice specjalne, nożyce dielektryczne, podporę stabilizującą i radiotelefony.

Tekst i fot.: Jakub Światłoń

logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w krakowie  

 

 Galeria z fotografiami zakupionego sprzętu: