W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach informuje o możliwości skorzystania z całodobowego wsparcia. Pomimo pandemii życie toczy się dalej, a z nim pojawiają się trudy dnia codziennego. Pomoc udzielana jest każdemu kto przeżywa kryzys. Zespół tworzą wykwalifikowani interwenci kryzysowi - psychologowie, pedagodzy, familiolodzy. Ponadto służy bezpłatną pomocą prawną, konsultacjami psychiatrycznymi, współpracuje z mediatorem sądowym, a także udziela rad co do potrzeby psychoterapii bądź terapii uzależnień.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa dla wszystkich, siedem dni w tygodniu, 24h/dobę oferując bezpłatną pomoc i wsparcie. Interwenci pracujący w systemie całodobowym, są dostępni pod numerami telefonów: +48 510 132 396, +48 506 318 838, a dla osób posługujących się językiem migowym oferowana jest rozmowa przez komunikator skype (OIKMyslenice).