Zakończono naprawę kanalizacji oraz nawierzchni drogi nr 888 w Krzywaczce, zniszczonej podczas  intensywnych opadów deszczu. W ramach prac wykonane zostały nowe przepusty oraz nawierzchnia tłuczniowa na odcinku ok 60mb.

 Całkowity koszt robót wyniósł 18 000 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Sułkowice.