stwórz logo gminy sułkowice grafika

Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie logo Gminy Sułkowice. Przygotowane logo powinno być prostym symbolem, łatwym do rozpoznania i zapamiętania w formie graficznej, charakterystycznym dla Gminy Sułkowice oraz nawiązującym do najważniejszych jej cech. Logo będzie wykorzystywane w celu identyfikacji wizualnej i promocji Gminy Sułkowice poprzez stosowanie go m.in. w przekazie elektronicznym, serwisach internetowych, drukowanych materiałach promocyjnych oraz innych nośnikach używanych, sygnowanych i wydawanych przez organizatora.   

Prace konkursowe należy złożyć w terminie od 28.10.2020 r. do 20.11.2020 r. wraz z dokumentami, które są dostępne jako załączniki do regulaminu.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 4.12.2020 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

 

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4