INFORMACJA

Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, że na zlecenie Starosty Myślenickiego, zgodnie z § 38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393), na terenie miejscowości Krzywaczka oraz miejscowości Rudnik rozpoczęły się prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Modernizacja ewidencji gruntów jest ustawowym obowiązkiem Starostów. Polega na dostosowaniu rejestrów gruntów i budynków oraz map ewidencyjnych do obowiązujących warunków technicznych i prawnych. Jednym słowem ewidencja ma ulec całkowitej cyfryzacji, co znacznie przyspieszy załatwianie spraw i dostęp do danych.

W związku z powyższym na terenie naszej gminy pracują przedstawiciele Przedsiębiorstwa „GEOMAP” Mieczysław Kapustka Spółka Jawna (upoważnionego przez Starostę Myślenickiego), którzy dokonają pomiaru obiektów na Państwa działkach w celu aktualizacji gruntów i budynków.

Podczas modernizacji ewidencji mogą ulec zmianie powierzchnie działek, użytki gruntowe w działkach oraz zostaną utworzone kartoteki budynków. O dokonanych zmianach Starosta zawiadamia m.in. Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego oraz Dział Podatków w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, co może skutkować zmianami w wymiarze podatków.

Wszelkie sprawy i pytania prosimy kierować bezpośrednio do firmy „GEOMAP” Mieczysław Kapustka Spółka Jawna (tel. 722 393 707) lub Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Myślenicach.