Organizacje pozarządowe lub inne instytucje publiczne mają możliwość nieodpłatnie otrzymać chryzantemy - doniczkowe lub cięte . Zgłoszenie zamiaru odbioru chryzantem należy złożyć do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myślenicach do dnia 12 listopada br., wskazując liczbę i preferowane miejsce odbioru kwiatów.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2.11.2020 (Dz.U. Poz. 1932) podmioty i instytucje, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać. Zgłoszenie składa się do dnia 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem; na formularzu udostępnionym przez Agencję. W przypadku złożenia zgłoszenia kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję. Posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez podmioty i instytucje.

Zgłoszenia zamiaru odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne - otwórz