W tym roku obchodziliśmy 100. rocznicę istnienia orkiestry dętej z Rudnika. Ten piękny jubileusz zasłużył na wsparcie ku dalszej działalności na rzecz krzewienia lokalnej twórczości.  Aby wspomóc naszą orkiestrę Urząd Miejski we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski Kamień złożyli wniosek w ramach konkursu ,,Małopolskie Orkiestry Dęte” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy Zarządowi Województwa za otrzymane wsparcie w kwocie 7.000,00 zł, które pozwolą na zakup wyposażenia dla orkiestry.

Cieszymy się, że dzięki podjętej współpracy z przedstawicielami orkiestry i stowarzyszenia, możemy jako gmina korzystać z takich form wsparcia.  

 

logo małopolski