Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Upamiętnia ono odzyskanie suwerenności naszego kraju po 123 latach zaborów. W skutek własnych działań oraz upadku zaborczych potęg, Polska znów pojawiła się na mapach Europy.

Było to wynikiem niezłomności, wytrwałości i miłości do ojczyzny aktywnej części społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej.

102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w sposób szczególny zapisze się na kartach historii. Dzień, w którym winnyśmy spotkać się wszyscy na sułkowickim rynku by cieszyć się z niepodległej Polski i oddać hołd naszym przodkom , którzy oddali swoje życie w walce o wolność naszej ojczyzny, przebiegł w wyjątkowo nostalgicznej atmosferze. Ze względu na trwającą pandemię zabrakło tradycyjnych, pompatycznych obchodów, a sama uroczystość miała bardziej symboliczny charakter.

Wydarzenie rozpoczęła Masza Święta celebrowana w intencji Ojczyzny przez księdza Michała Woźniaka. Po liturgii, zgromadzono się na placu przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Sułkowic, gdzie odśpiewano  „Mazurka Dąbrowskiego” , a Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Wolskim w imieniu całej społeczności złożyli kwiaty bohaterom Ojczyzny. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Samorządowe.

 

Rada Miejska w Sułkowicach w roku 2020 przyznała trzy równorzędne Nagrody Samorządowe. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/181/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach na rok 2020, nagrody otrzymali:

1) Pani Ewa Garbień;
2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Harbutowic;
3) Pan Maciej Gawron.

 

Pani Ewa Garbień

od 30 lat pracuje jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułkowicach. Od roku 2000 jest instruktorem zajęć plastycznych – prowadzi Koło Plastyczne w Sułkowickim Ośrodku Kultury. Dzieci i młodzież chętnie rozwijają swoje pasje artystyczne pod okiem Pani Ewy Garbień. Miarą jej wkładu w wychowanie kolejnych pokoleń młodych ludzi uwrażliwionych na kulturę są uczestnicy jej zajęć, którzy studiowali lub studiują na artystycznych uczelniach. Wyrazem jej aktualnych sukcesów w pracy instruktora są nagrody i wyróżnienia wychowanków biorących udział w konkursach plastycznych.

                           

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Harbutowic

zrzesza mieszkańców, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promocji Gminy Sułkowice poprzez organizowanie licznych imprez, a także cyklicznych warsztatów okolicznościowych. Przy realizacji tych projektów Stowarzyszenie podejmuje współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego i instytucjami. Jednym z wielu działań Stowarzyszenia mającym na celu kultywowanie lokalnych tradycji jest organizacja Warsztatów Wielkanocnych oraz Warsztatów Bożonarodzeniowych. Ze sprzedaży wykonanych podczas warsztatów stroików dochód w całości przeznaczony zostaje na doposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach.  Stowarzyszenie pozyskuje także środki zewnętrzne z funduszy europejskich, m. in. z Województwa Małopolskiego, „FIO Małopolska Lokalnie” na organizację Biesiad dla wszystkich mieszkańców Gminy, podczas których organizowane są konkursy plastyczne i fotograficzne będące okazją do integracji i promocji walorów przyrodniczych i zabytków Gminy. Stowarzyszenie w sytuacji epidemiologicznej przeprowadziło akcję „Przyłbice dla sklepów spożywczych”, podczas której pracownicy sklepów spożywczych na terenie Gminy zostali bezpłatnie wyposażeni w przyłbice ochronne.

 

Pan Maciej Gawron

jest organistą Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach oraz dyrygentem Chóru Apassjonata, z którym pracuje na cotygodniowych systematycznych próbach.  Zaangażowanie w pracę Chórem, który w tym roku obchodzi jubileusz 30 lecia działalności jest widoczne poprzez kreowanie nowego repertuaru pieśni religijnych wzbogaconego o utwory okolicznościowe. Pan Maciej Gawron bierze udział w warsztatach muzyki liturgicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz reprezentuje Gminę w czasie licznych występów w szczególności z okazji rocznic patriotycznych oraz uroczystości religijnych na terenie Gminy oraz poza nią.    

 

 

 

Fotorelacja z uroczystości (fot. Paulina Węgrzyn):