Trwają prace ziemne polegające na przygotowywaniu terenu pod inwestycję. Montowane są linaria i elementy urządzeń, pod którymi będzie wyłożona bezpieczna nawierzchnia z tworzywa sztucznego. Dostarczone zostały również pozostałe urządzenia placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej, a także stoły do gry i ławki.

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich oraz z budżetu Gminy Sułkowice.

 

 

Fotorelacja z przebiegu prac (fot. PW):