Drukuj

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SUŁKOWICE
NA LATA 2021-2028

 

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułkowice na lata 2021-2028.

 

Konsultacje prowadzone są w terminie od 17.11.2020 r. do 27.11.2020 r. w formie zbierania uwag i opinii, w wersji papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik), poprzez:

  1. Przesłanie ich na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, 32-440 Sułkowice,
  2. Złożenie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach, pokój nr 1 lub 3,
  3. Przesłania na adres e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy uprawnieni mieszkańcy Gminy Sułkowice (posiadający czynne prawo wyborcze).

 

Do obowiązkowych zadań gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia określa kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Gminy Sułkowice. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne, zadania i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania lub zminimalizowania skutków występujących problemów społecznych w Gminie.

 

Załączniki:

PROJEKT STRATEGII

FORMULARZ KONSULTACYJNY