Drukuj

Rodzicu, złożyłeś już wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start?

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wniosek można złożyć do 30 listopada przez: