Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, od dnia dzisiejszego tj. 24 listopada 2020 r. wprowadzone zostało ograniczenie dotyczące publikowania jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2.

W związku z tym na stronie internetowej oraz profilu Gminy Sułkowice nie będą już udostępniane statystyki związane z zachorowaniami na COVID-19.

Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany bezpośrednio z odpowiednich systemów informacyjnych.