Dobiegają końca inwestycje realizowane na terenie gminy Sułkowice:

Droga na Jaworze – w ramach zadania wykonana została nakładka asfaltowa o długości 150 mb wraz z wyczyszczeniem przydrożnego rowu. Wartość inwestycji: 33 040,92 zł, sfinansowana z budżetu Gminy Sułkowice.

Trwają prace modernizacyjne nawierzchni parkingów przykościelnych w Harbutowicach. Poszerzono strefę parkingową oraz obłożono ażurowymi płytami część skarpy. Wartość inwestycji: 38 657 zł, sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego.

Dobiegają końca modernizacje dróg:

  • w Harbutowicach - tzw. droga od Głębca w stronę wodociągów. W ramach zadania przebudowana została droga na odcinku 871 mb. Wartość inwestycji: 402 580,24 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 241 548,00 zł.
  • w Rudniku na ul. Starcówka. W ramach zadania wykonywana jest nakładka asfaltowa o długości 150 mb. Wartość inwestycji: 83 029,92 zł, sfinansowana z budżetu Gminy Sułkowice.

Trwają prace związane z utworzeniem terenu rekreacyjnego w Harbutowicach. Zamontowane zostały elementy urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, pod którymi wyłożono bezpieczną nawierzchnię z tworzywa sztucznego. Inwestycja realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w wysokości 231 510,94 zł oraz z budżetu Gminy Sułkowice.

 

 

Fotorelacja z miejsc prac (fot. PW):