Od dziś nasza gmina posługiwać się będzie nowym, oficjalnym logo, które zostało wybrane przez Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Burmistrza Gminy Sułkowice.

Zgodnie z założeniami konkursowymi logo powinno być prostym symbolem, łatwym do rozpoznania i zapamiętania oraz charakterystycznym dla Gminy Sułkowice. Takim właśnie uznano pracę pana Romana Tracza. Wybrane przez Komisję Konkursową logo wyróżnia się oryginalnością, estetyką, nawiązuje do tradycji i historii naszej Gminy oraz do walorów przyrodniczych. Logo będzie wykorzystywane w celu identyfikacji wizualnej oraz promocji Gminy Sułkowice.

Do konkursu zgłoszono 16 prac. Każdy z autorów miał swoja własna wizję i pomysł na opracowanie logo. Prace były ciekawe i inspirujące, a ich autorom bardzo serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.
Niebawem zaprezentujemy Państwu hasła promocyjne, które będą towarzyszyć naszemu nowemu logo, w zależności od obszaru prowadzonej działalności promocyjnej.

 

Skład Komisji Konkursowej do wyboru Logo Gminy Sułkowice, powołanej przez Burmistrza Gminy Sułkowice:

1) Dariusz Melerowicz – Zastępca Burmistrza gminy Sułkowice – Przewodniczący Komisji
2) Ewa Kraus – Sekretarz gminy – Członek Komisji
3) Ewa Garbień – Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji - członek Komisji
4) Teresa Gatlik – Kierownik referatu Organizacyjnego – Członek Komisji
5) Aleksandra Korpal – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach Tradycja i Przyszłość – Członek Komisji
6) Emilia Garbień – Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych - Członek Komisji
7) Artur Konieczkowicz - Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Rekreacji – Członek Komisji

 

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

 

 

logo gminy sułkowice

 

 

Autorski opis logo:

Logotyp oparty na bazie sygnetu i typografii. Symbolika podkowy nawiązująca do szerokich tradycji kowalskich w Gminie, w ułożeniu „na szczęście” czyli tworząca otwarte naczynie do którego wlewa się szczęście. Dodatkowo trzy wstęgi kolorystyczne: żółta w barwie ciepłej – odnosząca się do słonecznej Małopolski, zielona w barwie naturalnej odnosząca się do Beskidu Średniego i Pogórza Wielickiego oraz miejsko-wiejskiego charakteru gminy, oraz barwa niebieska zimna sugerująca świeżość zbiorników wodnych.   

 

Fotorelacja z oceny prac konkursowych (fot. PW):