Rusza nabór wniosków  do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dostępnej TUTAJ.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane, na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program realizowany może być w formie:

  • świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w  ośrodku wsparcia lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy - limit 240 godzin;
  • świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego - limit 14 dni;
  • świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznaną pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za przyznaną usługę w ramach Programu.

W celu ustalenia zapotrzebowania na pomoc w formie „Opieki wytchnieniowej” zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby w Ośrodku Pomocy Społecznej Sułkowice ul. Sportowa 45  – pokój nr 1 lub telefonicznie 12 272 50 20 wew. 22, 23, 25 do 18 grudnia 2020r.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji do Programu, niezbędnej dokumentacji, realizacji Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach pod numerem telefonu: 12 272 50 20 wew. 22, 23, 25.