Drukuj

W ramach zadania "Rewitalizacja centrum Harbutowic - część I" zakończono prace mające na celu utworzenie placu zabaw z nawierzchnią z tworzywa sztucznego oraz siłowni zewnętrznej. Teren został doposażony w stoły do gry, ławki, stojaki na rowery, kosze oraz oświetlony lampami solarnymi. Miejsce to zostało również dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do korzystana z placu zabaw

Wartość projektu wyniosła 312 672,03 zł, w tym kwota pozyskanego unijnego dofinansowania 231 510,94 zł.

Inwestycja została zrealizowana ze środków Funduszy Europejskich oraz z budżetu Gminy Sułkowice.

 

Zdjęcia placu zabaw w Harbutowicach (fot. PW):