W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Sułkowice otrzyma kwotę w wysokości 1 miliona złotych na zadania związane z remontem budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach oraz dofinasowanie do wymiany przestarzałych (niespełniających norm) źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym w gospodarstwach domowych.

Jest to bezzwrotna pomoc finansowa, która pochodzi z funduszu COVID-19.