W 2021 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego.

Pozyskiwane w badaniach statystycznych dane są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowita ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r. będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego. Tożsamość ankieterów statystycznych można sprawdzić poprzez aplikację na stronie internetowej sa.stat.gov.pl/formularz/ lub telefonicznie pod numerami: 12 65 63 032, 695 256 281, 12 41 56 011.

 

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Statystycznego w Krakowie: www.krakow.stat.gov.pl

 

Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim [pdf]

Badania ankietowe realizowane w województwie małopolskim [pdf]