Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę panu profesorowi Józefowi Kąsiowi – za wybitne osiągnięcia w zakresie językoznawstwa i stworzenie wyjątkowej monografii pt. „Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej”.

Praca ta składa się z dwunastu tomów i stanowi naukowe opracowanie świata kultury duchowej i materialnej Podhala. Dzieło to jest wypełnieniem postulatu Związku Podhalan sprzed ponad stu lat i jest wartością nie tylko dla społeczności Podhala, ale i dla wszystkich Polaków, nauki i kultury. Zawiera pojęcia gwarowe, opisy podhalańskich zwyczajów, stare porzekadła oraz  cytaty zapisane uproszczoną, ustandaryzowaną ortografią gwarową.

Prof. dr hab. Józef Kąś pracuje w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ. Jego badania koncentrują się na dialektologii, socjolingwistyce i etnolingwistyce, leksykologii i leksykografii, kulturze i historii języka. Angażuje się też w przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę i kulturę. Jest autorem publikacji poświęconych językowi. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", medalem "Polonia Minor" i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Mieszkaniec Sułkowic.

Serdecznie gratulujemy!

 

profesor Józef Kąś

fot.: Piotr Droździk, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”