Drukuj

Do dnia 31 stycznia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości do 5 000 zł.

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki:

 

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może byc zawieszona w dniu składania wniosków o udzielenie dotacji.

Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

 

Ponadto do dnia 10.06.2021 r. przedłuża się okres składania wniosków o wsparcie określone w:

PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY DOTYCHCZAS NIE KORZYSTALI ZE WSPARCIA WYMIENIONEGO POWYŻEJ MOGA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ORAZ PAPIEROWEJ.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach www.meslenice.praca.gov.pl lub pod numerem telefonu 12 372 96 14