Od 18 stycznia 2021 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wznawia działalność w gminie Sułkowice.
Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6 - wejście z tyłu budynku.

Godziny przyjęć:

poniedziałek 13:00 - 17:00
wtorek 8:00 - 12:00
środa  8:00 - 12:00
czwartek 8:00 - 12:00
piątek 8:00 - 12:00

Rejestracja wizyty: 12 274 97 59


Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • informacja o obowiązującym stanie prawnym;
  • informacja o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach (w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym);
  • wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.