Drukuj

INFORMACJA

Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2021 r.
nastąpiła zmiana numerów indywidualnych rachunków bankowych,
na które należy przekazywać opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe numery zostaną dostarczone Państwu
wraz z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021
lub przekazane przez przez merytorycznych pracowników Urzędu
(kontakt pod nr. tel. 12 273 20 75 wew. 18).

Płatności można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego.