Drukuj

Urząd Miejski wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sułkowicach zapraszają Mieszkańców Gminy Sułkowice do udziału w „Akcji Krwiodawstwa”, która odbędzie się 24 stycznia br. (niedziela) w budynku Starej Szkoły (Rynek 6), w godzinach od 8:00 do 12:30.  

 

Jak zostać krwiodawcą?

 I. Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są: 

 1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z nr PESEL (np. dowód  osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór  z nr PESEL/, książeczka wojskowa)
 2. Ukończone 18 lat  (maksymalny wiek - 65 lat). Kwalifikacja dawcy w wieku ponad 65 lat jest możliwa po całorocznym uzyskaniu zgody kierownika DDiP w RCKiK
 3. Masa ciała powyżej 50 kg poza spełnieniem wagowego wymogu, nie może być również dysproporcji waga wzrost dlatego zostało wprowadzone ograniczenie nie tylko dolnego ale i górnego BMI 18,5 - 35  dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy.
 4. W przypadku osób, które nie mają nadanego numeru pesel (obcokrajowcy) - serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz znajomość  języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza

 II. Nie można oddawać krwi czasowo   przez podane poniżej okresy czasu: 

 1. Przez okres 6 miesięcy w następujących sytuacjach:
 1. 7 dni po małym zabiegu chirurgicznym  jeśli nie było powikłań (usunięcie zęba, leczenie kanałowe itp. - uważa się za małe zabiegi chirurgiczne)
 2. 24 godziny po leczeniu stomatologicznym i/lub po wizycie u higienistki stomatologicznej
 3. W ostrych chorobach układu oddechowego i pokarmowego lub w zaostrzeniach stanów przewlekłych (np. w chorobie wrzodowej, biegunce, w zapaleniu oskrzeli, zatok) na czas trwania objawów i leczenia oraz 2 tygodnie po ustąpieniu objawów
 4. Wirus Zachodniego Nilu (WNV)– 1 miesiąc od opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki przeniesienia wirusa na ludzi , ale w przypadku wystąpienia objawów zakażenia – 4 miesiące od dnia zakończenia leczenia.
  Kraje, w których wystąpiły przypadki zakażenia WNV to: Afryka Południowa i Zachodnia, Izrael, Indie, Południowe Republiki Rosji  a także prowincje Ferrara i Bolonia we Włoszech (niezależnie od terminu pobytu) oraz USA, Kanada, Meksyk (jeżeli pobyt był w okresie od 1 czerwca do 30 listopada
 5. 4 tygodnie po kontakcie z chorymi na inne choroby zakaźne (lub przez czas równy okresowi wylęgania danej choroby zakaźnej)
 6. Nie mogą oddawać krwi osoby pracujące w oddziałach chorób zakaźnych
 7. Na czas istnienia objawów nie mogą oddawać krwi osoby z zapalnymi i uczuleniowymi chorobami skóry, z ostrymi  uczuleniami i w okresie odczulania, ze świeżymi zmianami ropnymi, grzybiczymi i wirusowymi (opryszczka wargowa), w chorobach wirusowych oprócz opryszczki - zakażenie HPV czyli potocznie zwane kurzajki
 8. 3 dni po przyjęciu aspiryny i innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy (sachol, scorbolamid, acard, polocard itp.)
 9. 4 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej licząc od daty pełnego wyzdrowienia z wyjątkiem chorób wymienionych poniżej:
 1. Choroby infekcyjne: grypa, infekcja grypopodobna, gorączka >38OC – minimum 2 tyg. po ustąpieniu objawów
 2. Po szczepieniach ochronnych w wymienionych poniżej okresach czasu:
 1. Przez cały okres stosowania leków i na czas po odstawieniu leku zależny od jego rodzaju (Konieczna konsultacja z lekarze Działu Dawców)  z wyjątkiem  witamin, doustnych środków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. 2 tygodnie od zakończenia leczenia antybiotykami.
 2. Nadciśnienie tętnicze nie pozwala na oddawanie krwi jeżeli wartości ciśnienia przekraczają granice 180/100 mmHg z tym, że lekarz może wyrazić zgodę na oddawanie krwi przez osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie (z wyjątkiem beta-blokerów) pod warunkiem normalizacji ciśnienia tętniczego krwi.
 3.  5 lat od wyleczenia po przebyciu kłębkowego zapalenia nerek, w innych ostrych zapalnych chorobach nerek - po potwierdzonym całkowitym wyleczeniu.
 4. W przypadku astmy czy niewyjaśnionych duszności krew można oddawać jeżeli przynajmniej w ciągu ostatnich 5 lat nie było duszności i nie były stosowane żadne leki przeciwastmatyczne.
 5. Kobiety nie mogą oddawać krwi:
 1. Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego. Po wypiciu alkoholu krew można oddać najwcześniej po upływie czterech dni.

 

źródło: www.krwiodawstwo.pl