INFORMACJA

Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. 
nastąpiła zmiana numerów indywidualnych rachunków bankowych, 
na które należy przekazywać opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Nowe numery zostaną dostarczone Państwu 
wraz z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 
lub przekazane przez przez merytorycznych pracowników Urzędu 
(kontakt pod nr. tel. 12 273 20 75 wew. 18).

Płatności można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego.