gminny program wymiany kotłów 2020

W grudniu 2020 roku zakończyliśmy Gminny Program Wymiany Kotłów. Dzięki podjętym działaniom i udostępnionym środkom z budżetu Gminy Sułkowice, udało nam się dofinansować wymianę 48 kotłów naszych Mieszkańców. W ramach prowadzonego programu zostało zamontowane 38 kotłów na gaz oraz 10 kotłów na paliwo stałe. Łączna wartość dofinansowania dla wymienionych w ramach Programu kotłów wyniosła 192 000,00 PLN. Obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia Gminnego Programu Wymiany Kotłów edycja 2021. Zapraszamy do śledzenia informacji o nowej edycji na stronie internetowej Gminy oraz na naszych profilach na portalu Facebookach.