Tradycyjnie w styczniu Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sułkowicach dziękują strażakom za kolejny rok służby. Podziękowania otrzymało po 2 druhów z każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy wyróżnili się w ostatnim roku i zostali wskazani przez zarządy jednostek.

A byli to:

Mariusz Kaczor i Szymon Latoń z OSP w Sułkowicach

Józef Kozieł i Tomasz Widlarz z OSP w Biertowicach

Piotr Kluzik i Jakub Bigaj z OSP w Harbutowicach

Artur Garbień i Krystian Napora z OSP w Krzywaczce

Tomasz Powroźnik i Konrad Włodarczyk z OSP w Rudniku

Okolicznościowe dyplomy i drobne upominki otrzymali także członkowie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sułkowicach, którzy jako reprezentanci jednostek OSP przez ostatnie 5 lat współpracowali z Urzędem Miejskim w Sułkowicach, działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców. Taka forma podziękowania druhom to jedyna „zapłata” za wszelkie działania ratowniczo - gaśnicze jaką druhowie otrzymują. Druhowie nie pobierają żadnych wynagrodzeń a wszystko jest robione „Bogu na chwałę a ludziom na pożytek”.

W tym roku kończą się 5-letnie kadencje zarządów wszystkich jednostek OSP. Na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych zostaną wybrane nowe zarządy, które będą realizować zadania związane z poprawą bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Sułkowice i turystów przemieszczających się i przebywających na naszym terenie. 

Jakub Światłoń

 

Fotorelacja z wręczenia podziękowań dla strażaków: