1.01.2021 r. ruszyła kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany" organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Zgłoszenia obiektów mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur WUOZ oraz konserwatorzy samorządowi.

Wnioski należy przesyłać na adres sekretariatu konkursu: NID Oddział terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn, w terminie do 31.01. 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje o Regulaminie konkursu oraz druki Zgłoszenia dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa [link tutaj]