W przestrzeni publicznej pojawiły się nowe, dwupołaciowe tablice informacyjno – promocyjne, prezentujące poszczególne miejscowości gminy Sułkowice. Na tablicach znalazły się opisy miejscowości, ich historie, ciekawostki wraz z mapami z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi oraz zdjęciami. Nowe tablice zastąpiły zamontowane kilka lat temu tablice, które uległy zniszczeniu i skorodowaniu.

 

Fotografie tablic w poszczególnych miejscowościach (fot. PW):