Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu myślenickiego

Obowiązuje od godz. 9:30 dnia 1.02.2021 r. do godz. 24:00 dnia 2.02.2021 r

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

 

Obowiązujące ograniczenia:

 1. Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
 2. Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Zakaz stosowania dmuchaw do liści.

 

Zalecenia zdrowotne:

 1. Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
 2. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
 3. Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze):

 1. Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
 2. Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach. Osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
 3. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
 4. Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

 1. Zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi.
 2. Prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.
 3. Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza powietrze.gios.gov.pl