Wydawanie nakazów płatniczych i informacji
o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadów komunalnych na rok 2021 

KRZYWACZKA 
2-5.02 w godz. 11:00-19:00 w budynku OSP Krzywaczka oraz 7.02 (niedziela) w godz. 8:00-13:00 w budynku "Sołtysówki"

HARBUTOWICE
3-5.02 w godz. 11:00-19:00 oraz 7.02 (niedziela) w godz. 8:00-13:00 w budynku OSP Harbutowice

Wydawanie nakazów oraz informacji odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.