Nabór dzieci do przedszkoli samorządowych

na rok szkolny 2021/2022

odbywać się będzie od 9 do 26 lutego 2021 r.

 

1. Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2015) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2018, 2017 i 2016) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
3. Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2020/2021, do przedszkola samorządowego składają „Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego” – do pobrania u dyrektora przedszkola.
4. Dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (roczniki 2015-2018) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola.Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Sułkowice

 

Załączniki:

1) Uchwała Nr XXXI/191/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;

2) Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.