Drukuj


Zapisy do klas I szkół podstawowych
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej)

Zapisy dzieci 7-letnich do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
odbywać się będą w dniach od 9 do 26 lutego 2021 r.


W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2014 r.).
Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 

Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Sułkowice

 

Załączniki:
1) Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;