KOMUNIKAT

Wydawanie nakazów płatniczych i informacji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2021 w Biertowicach odbędzie się w dniach 8-10 lutego w godz. 10:00-18:00 w budynku OSP Biertowice, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.