W tym roku w naszej Gminie zostaną zrealizowane 4 projekty złożone do LGD ,,Między Dalinem i Gościbią” sfinansowane w 100 % z pozyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki podjętej przez Urząd Miejski współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sułkowicach, Szkółką Piłkarską Gościbia Sułkowice oraz Parafią w Sułkowicach zostanie zrealizowane:

- plac zabaw w części parkowej w Rynku w Sułkowicach,

- modernizacja i doposażenie placu zabaw  przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Sułkowicach,

- prace konserwatorskie (I etap) przy Kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Oblasku,

- doposażenie w stroje i instrumenty dla sułkowickiej orkiestry dętej.

 

W sumie Gmina Sułkowice pozyska ponad 215 tys. zł.

Szczegóły tych projektów, w tym zakres prac oraz terminy realizacji zostaną podane po podpisaniu umów o dofinansowanie.

 

Dziękujemy naszym Stowarzyszeniom oraz Parafii za współpracę, która będzie służyła nam wszystkim.