Szanowni Mieszkańcy

W związku z trwającym okresem zimowym i pojawiającymi się opadami śniegu, przypominam Państwu o konieczności odśnieżania chodników przyległych do Waszych nieruchomości, zapobiegania śliskości oraz usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Obowiązki te wynikają przede wszystkim z ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą za odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji odpowiada jej właściciel. 
Proszę więc Mieszkańców, aby zadbali o chodniki leżące przy ich posesjach. Ich drożność zapewni pieszym zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w trudnych warunkach atmosferycznych.

Z góry dziękuję za dbanie o bezpieczeństwo i porządek w naszym wspólnym sąsiedztwie. 

 

Artur Grabczyk           

Burmistrz Gminy Sułkowice