Posterunek Policji w Sułkowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 roku został opracowany plan działań priorytetowych dla miasta Sułkowice obejmujący następujące zagadnienia:

Represjonowanie osób spożywających alkohol, niszczących mienie oraz zakłócających ład i porządek publiczny w Sułkowicach w rejonie ul. Szkolnej. 

 

Naczelnik
Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji 
w Myślenicach
nadkom. Jacek Madejski