Podczas XXXIV Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Kwota zwolnień wynosi: 17 628,50 zł. Jest to jeden z elementów prowadzonej przez gminę polityki wsparcia przedsiębiorców najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy ze względu na COVID-19 utracili płynność finansową mogą starać się o częściowe umorzenie z tytułu:

- dzierżawy terenu/najmu lokalu,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od nieruchomości – osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
po złożeniu stosownego wniosku i udokumentowaniu faktu utracenia dochodów w związku z pandemią COVID-19.

Łączna kwota dotychczasowych umorzeń dla przedsiębiorców z terenu gminy Sułkowice, z tytułu dzierżawy terenu/najmu lokalu, podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosła: 85 000,90 zł.