Podczas XXXIV Sesji Rady Miejskiej wprowadzono zmiany w Uchwale Budżetowej przeznaczając pozostałe z rozliczenia budżetowego z roku 2020 środki na następujące inwestycje:

 1. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy drodze krajowej w Krzywaczce.
 2. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Rudniku.
 3. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Wolności w Sułkowicach.
 4. Rozbudowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w Rudniku.
 5. Rozbudowa oświetlenia przy ul. Kpt. Stanaszka w Sułkowicach.
 6. Modernizacja drogi gminnej na Drągówkę w Harbutowicach - etap II.
 7. Modernizacja drogi w Rudniku - ul. Bukowa.
 8. Modernizacja drogi nr 1406 w Krzywaczce - etap I.
 9. Modernizacja nawierzchni parkingu przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.
 10. Instalacja monitoringu wizyjnego Rynku w Sułkowicach.
 11. Doposażenie Grupy Gospodarczej.
 12. Zakup centralnego cyfrowego systemu konferencyjnego.
 13. Projekt budowlany budynku administracyjnego w Sułkowicach.
 14. Zakup serwera i kopertownicy.
 15. Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla KP PSP w Myślenicach.
 16. Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu medycznego.
 17. Modernizacja kaplicy na cmentarzu w Krzywaczce.