Małopolska nagroda poetycka „Małe Źródło” – edycja pierwsza to młodszy brat nagrody „Źródło” – uznanej w środowisku poetyckim i cieszącym się niesłabnącą popularnością konkursie skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego. Pula nagród w konkursie to 2 900 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie 3 utworów poetyckich a także zgód rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich). Prace konkursowe powinny być przesłane do 25 czerwca 2021 r. (piątek).

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 podczas uroczystej gali.

Prace oceni wyśmienite i utytułowane Jury w składzie:

  • Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), 
  • Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
  • Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, 
  • Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej

Więcej informacji o „Małym Źródle” TUTAJ.


Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

W związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego, w celu zapewnienia uczestnikom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma zgłoszenia.