Drukuj

Małopolska nagroda poetycka „Małe Źródło” – edycja pierwsza to młodszy brat nagrody „Źródło” – uznanej w środowisku poetyckim i cieszącym się niesłabnącą popularnością konkursie skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego. Pula nagród w konkursie to 2 900 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie 3 utworów poetyckich a także zgód rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich). Prace konkursowe powinny być przesłane do 25 czerwca 2021 r. (piątek).

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 podczas uroczystej gali.

Prace oceni wyśmienite i utytułowane Jury w składzie:

Więcej informacji o „Małym Źródle” TUTAJ.


Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

W związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego, w celu zapewnienia uczestnikom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma zgłoszenia.