Drukuj

Przełom zimy i wiosny to okres w którym odnotowuje się największą ilość pożarów, spowodowanych wypalaniem suchych traw.

Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2020.55 t.j. ze zm.) ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ROŚLINNOŚCI NA ŁĄKACH, PASTWISKACH, NIEUŻYTKACH, ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH.

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Wypalanie traw niszczy środowisko i jest zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.