Mając na uwadze ostatnia nowelizację Prawa budowlanego umożliwiającą przesyłanie wniosków w formie elektronicznej, działania związane z wdrożeniem nowej wersji serwisu e-budownictwo znajdują się obecnie w końcowej fazie. Na podstawie przepisów wchodzących w życie z początkiem lutego br., uruchomiono możliwość elektronicznego wypełniania i przesyłania do organów administracji przez serwis e-budownictwo pierwszych kilku wniosków.

W następnej kolejności, od lipca 2021 r. będzie można składać w sposób elektroniczny kolejne wnioski objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej.

 

W ramach funkcjonalności w serwisie zostały umieszczone formularz, które dotyczą następujących procedur budowlanych:

 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierowania budowy
 • Wniosek o legalizację
 • Zgłoszenie robót budowlanych
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • Zgłoszenie rozbiórki
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku.

 

Kliknij poniższą grafikę aby przejść do strony E-BUDOWNICTWO. 

e-budownictwo grafika