W 2019 r. zostały rozpoczęte prace renowacyjne przy pomniku dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz z budżetu gminy. W tym roku dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach konkursu ,,Ochrona zabytków Małopolski” w kwocie 25 000,00 zł i wkładzie z budżetu gminy zostanie zrealizowany drugi, zarazem końcowy etap prac.

Pomnik w Harbutowicach został wzniesiony w 1895 r. z bloków i ciosów kamienia jako upamiętnienie budowy drogi prowadzącej przez Przełęcz Sanguszki, będącej wówczas, inwestycją o dużej randze inżynieryjnej. Budowę tej trasy, zgodnie z inskrypcją na obelisku, podjęto z inicjatywy księcia Eustachego Sanguszki. Sama droga miała duże znaczenie gospodarcze i militarne. Monumentalny pomnik wzniesiono w kształcie monolitu, imitującego formę bloku skalnego i usytuowano w najwyższym punkcie przy łuku drogi, w miejscu o dużych walorach ekspozycyjnych i krajobrazowych. Pomnik stanowi ważny zabytek w Harbutowicach oraz w naszej gminie.

 

pomnik na Przełęczy Sanguszki

 Pomnik na Przełęczy Sanguszki (fot. PW)