Aktualny stan obiektu wskazuje na liczne pęknięcia, wykruszenia zaprawy oraz przemieszczanie się odspojonych fragmentów. Ze względu na zły stan techniczny mogiły zaplanowano wyburzenie obecnego pomnika i wykonanie jego nowej aranżacji. Całość terenu zostanie kompleksowo odnowiona, co sprawi że mogiła nabierze godnego wyglądu.

Wykonany zostanie nowy betonowy fundament, pomnik z piaskowca oraz płyta granitowa. Stare murki, korzenie i krzewy zostaną usunięte. Teren zostanie otoczony nowymi słupkami granitowymi i zagospodarowany poprzez nasadzenie nowych roślin ozdobnych.

Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 9 485,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Pozostała wartość zadania zostanie pokryta jako wkład własny z budżetu gminy.

 

 

Fot.: Zbiorowa mogiła ofiar pacyfikacji wsi Rudnik w dniu 5 września 1939 r., znajdująca się na cmentarzu parafialnym w Sułkowicach