Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka 
wszystkim Druhnom i Druhom ochotnikom z Gminy Sułkowice
przekazujemy wyrazy uznania i szacunku za służbę
pełnioną w celu ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Dziękujemy Wam za dar serca,
zaangażowanie i codzienną gotowość
do niesienia pomocy będącym w potrzebie.

Niech wypracowane społeczne uznanie i zaufanie
 będą powodem osobistej dumy i satysfakcji.

 

Waldemar Wolski                                         Artur Grabczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej                       Burmistrz Gminy Sułkowice