Drukuj

Ośrodek Pomocy społecznej w ramach projektu socjalnego "Koło Seniora" zaprasza wszystkich seniorów z terenu gminy Sułkowice do skorzystania z:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 272 50 20 wew. 25.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 w godz. 8:00 do 15:00 pok,. nr. 2 w celu wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie socjalnym "Koło Seniora".  

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.