230 lat temu, Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Konstytucję „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic”. W poniedziałek, 3 maja 2021 r. gmina Sułkowice obchodziła rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podobnie jak w ubiegłym roku przyszło nam świętować to wydarzenie w symbolicznej formule i z wieloma ograniczeniami wynikającymi z trwającej epidemii i związanymi z nią obostrzeniami.

Obchody rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą sprawowaną w intencji Ojczyzny przez księdza Edwarda Antolaka – proboszcza parafii w Sułkowicach oraz księdza Jacka Budzonia – proboszcza parafii w Biertowicach. Liturgię wzbogaciły poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP oraz oprawa muzyczna Chóru Apassionata. Po mszy nastąpił przemarsz pod pomnik Ofiar Pacyfikacji, gdzie przedstawiciele placówek oświatowych, rady miejskiej oraz Mieszkańców złożyli biało-czerwone wieńce. Następnie Burmistrz Gminy Sułkowice – Artur Grabczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystości zakończyły się odprowadzeniem pocztów sztandarowych przy dźwiękach pieśni patriotycznych nagranych przez Sułkowicką Orkiestrę Dętą.

 

Delegacje składające kwiaty pod pomnikiem:

  • W imieniu mieszkańców Gminy Sułkowice kwiaty złożył Burmistrza Gminy Sułkowice – Artur Grabczyk
  • W imieniu Rady Miejskiej kwiaty złożył Przewodniczący – Waldemar Wolski
  • W imieniu gminnych jednostek oświatowych kwiaty złożyła delegacja Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce z opiekunem Samorządu Uczniowskiego - Renatą Trzebońską.

Tekst: Paulina Węgrzyn, fot.: Paulina Węgrzyn, Magdalena Marek  

 

Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Gminy Sułkowice Artura Grabczyka:

Czcigodni Księża, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni Powiatowi, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Przewodniczący Rady Osiedla.

Szanowni Państwo Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji kultury, oświaty.

Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy, Drodzy Goście.

3 maj 1791 roku Warszawa, pałac Radziwiłłowski. Król Stanisław August Poniatowski niesiony na rękach szczęśliwych rodaków, bo oto ponad politycznymi podziałami, ponad magnackimi i szlacheckimi interesami, w trosce o dobro Ojczyzny zostaje uchwalona Ustawa Zasadnicza – Konstytucja 3-go Maja. Pierwsza w Europie nowoczesna, ponadczasowa i uniwersalna w zapisie, ustawa regulująca ustrój Państwa.

Może wśród niektórych z nas rodzić się pytanie, czemu w tak podniosły sposób obchodzimy święto uchwalenia ustawy, która tak naprawdę obowiązywała nieco ponad 14 miesięcy? Ustawy, której współtwórca Król Stanisław August, poprzez przystąpienie do konfederacji targowickiej, która obaliła ten dokument, przyczynił się do II rozbioru Polski w 1793 roku.

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest od wielu lat obchodzone, by wspominać wielkich Polaków, by wspominać siłę narodu polskiego, który potrafi - wobec obcych sił, stawać ponad różnicami poglądów, jednoczyć się pod wspólnym sztandarem, który zwie się: wolna, niepodległa i silna Polska.

Poprzez obchody tego święta wspominamy wiarę i nadzieję, która na przestrzeni wieków prowadziła naszych ojców do tego, czym możemy cieszyć się dziś. Polską, która jest silna, która potrafi być nowoczesna, która potrafi dawać przykład innym narodom.

Te uroczyste obchody są także wezwaniem dla naszych małych ojczyzn, wezwaniem do tworzenia i przestrzegania prawa. Do tworzenia prawa, które ma chronić, zapewniać lepszy byt, regulować porządek, dawać poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej Gminy. To my tutaj z poziomu naszej małej ojczyzny jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie kolejnych pokoleń, które będą tworzyły i przestrzegały zapisy ustaw, uchwał, norm regulujących wzajemne współżycie. Każdy z nas ma prawa, które daje konstytucja (ustawy, prawo miejscowe), ale ma również obowiązki i o tym nie wolno nam zapominać. Jednym z tych obowiązków jest dbanie o naszą historię, aby tę historię przekazywać kolejnym pokoleniom, aby wprost powiedzieć, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1971 roku było czynem niezwykłym - ośmielę się stwierdzić - czynem, do którego zdolni byli tylko Polacy w Europie. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego dzieła należy się pamięć i miejsce w historii, mimo tego, że dalsze losy naszej ojczyzny były trudne i bolesne.

To obowiązek dla nas wszystkich, by tę pamięć nieść przez pokolenia, by być przykładem dla najmłodszych, którzy często są poprzez współczesne zdobycze techniki, siłą odciągani od tych najpiękniejszych kart naszej historii. To nasza tutaj obecność, w tym dniu, ten przykład, poświęcenie, obecność w miejscu tak znaczącym dla najnowszej historii naszej małej ojczyzny, to jest nasz obowiązek. To wywieszenie flagi w naszych domach i obchodzenie święta naszych narodowych barw jest naszym obowiązkiem, a także uczestniczenie w codziennym życiu społecznym, biorąc odpowiedzialność za rozwój naszej gminy i poszczególnych miejscowości, które ją tworzą.

Pozwolicie Państwo, że z tego miejsca podziękuje wszystkim, którzy w ostatnim czasie włączyli się w pracę nad strategią rozwoju Gminy na najbliższe lata. Wszystkim, którzy poczuli ten spoczywający na nich obowiązek nakreślenia kierunku dla rządzących naszą gminą na przestrzeni kolejnych lat, jaki kierunek należy obrać, by tworzyć gminę dla mieszkańców, gminę nowoczesną i przyjazną. Za ten poświęcony czas i pracę wszystkim bardzo dziękuję.

Pamięć i historię musimy przełożyć na przyszłość naszej małej ojczyzny, tak jak nasi praojcowie, podejmując wyzwanie opracowania i uchwalenia ustawy zasadniczej, tak nowoczesnej na tamte czasy, musimy mieć odwagę tworzyć prawo, podejmować wyzwania, realizować cele, które mogą dla wielu wydawać się niemożliwe. Musimy się wzajemnie słuchać, aby ponad wszystkim postawić dobro naszych miejscowości, naszej gminy, naszej ojczyzny.

Musimy też pamiętać o tych, którzy na przestrzeni lat tworzyli najnowszą historię Sułkowic, chociażby wspominani 30 kwietnia pomordowani w 1944 roku mieszkańcy naszej Gminy czy ofiary pacyfikacji Sułkowic z 1943 roku.

Musimy pamiętać o wszystkich, którzy wkładali pracę i serce by nasza Gmina, nasza mała ojczyzna rozwijała się jak najlepiej.

Pozwolicie Państwo, że wspomnę tutaj zmarłego niedawno, wieloletniego radnego, zapalonego społecznika Wiesława Moronia, dla którego dobro gminy było dobrem nadrzędnym i którego postawa powinna być przykładem dla wielu.

Szanowni Państwo. Dzisiejsze święto to wspomnienie tego niezwykłego dzieła jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja, to wspomnienie wielkich Polaków na przestrzeni tej 230-letniej historii. To nasza duma, nasz obowiązek i nasze zadanie, które musimy podjąć w odpowiedzialności za kolejne pokolenia Polaków - mieszkańców naszej Gminy.

Dziękuję bardzo.

 

Fotorelacja z wydarzenia: