30 kwietnia w Sułkowicach to od wielu lat dzień poświęcony pamięci Patriotów z Ziemi Sułkowickiej, pomordowanych we własnych domach i obozach kaźni w 1944 roku. Dzięki zainicjowanym przez śp. pana Eugeniusza Pitalę uroczystościom, których organizację kontynuuje dzisiaj Urząd Miejski w Sułkowicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”, pamięć o naszych bohaterach jest ciągle żywa.

Tegoroczną 77. rocznicę aresztowań ofiar hitlerowskich oprawców rozpoczęła Msza Święta celebrowana w ich intencji przez księdza Edwarda Antolaka – proboszcza Sułkowic. Po mszy pod tablicami pamiątkowymi wmurowanymi w elewację Starej Szkoły kwiaty złożyli Burmistrz Gminy Sułkowice - Artur Grabczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej - Waldemar Wolski oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sułkowic Kowadło – Urszula Woźnik-Batko.

Na czas tegorocznych uroczystości TPS "Kowadło” przygotowało okolicznościową planszę oraz przy współpracy z Gminną Biblioteka Publiczną poruszający film pamięciowy.  

 

 

Fotorelacja z uroczystości (fot.: PW)