Harbutowice  13 czerwca 2021 r.  (niedziela), godz. 10:00 Strażnica OSP Harbutowice

Krzywaczka   13 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 12:30 Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce

Rudnik 15 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 16:00 Strażnica OSP Rudnik

Sułkowice 17 czerwca 2021 r. (czwartek), godz. 18:00 Sala Samorządowa w Starej Szkole w Sułkowicach

Biertowice 20 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 11:00 Zespół Placówek Oświatowych  w Biertowicach – sala gimnastyczna

 

Tematy zebrania wiejskiego:

  1. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań  i działalności Sołectwa (…) za rok 2020.
  2. Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice  o zadaniach zrealizowanych w 2020 roku  i planach na rok 2021.
  3. Uchwalenie planu finansowo – rzeczowego Sołectwa (…) na rok 2021.
  4. Wystąpienie Ekodoradcy w zakresie wymiany kotłów.
  5. Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zapytania i wolne wnioski.